Evaluacija učesnika

Evaluacija učesnika se bazira na ocjenjivanju četiri segmenta:

 • Individualni rad (40%)
 • Timski rad (20%)
 • Prisustvo (30%)
 • Posebne pohvale (10%)

Individualni rad: Polaznici su obavezni priložiti ukupno tri rada koji će biti ocijenjeni od strane ocjenjivačkog odbora. Prvi i drugi rad će nositi po 10 bodova, a treći 20 bodova. Radovi, kako bi bili ocijenjeni, trebaju biti priloženi blagovremeno na način o kojem će polaznici biti upoznati na vrijeme, kao i o temi rada. Ovi radovi će biti izrađeni od strane polaznika programa u formatu studije slučaja i bit će ocijenjeni po zadanom kriteriju:

 • inovativnost i kreativnost u pristupu
 • kvalitet prezentacije i strukture analize i zaključaka
 • kvalitet analize i zaključaka
 • kvalitet ideje i njena primjena

 

Timski rad: polaznici će biti podijeljeni u grupe čiji fokus će biti izrada zajedničkog rada koji nosi maksimalno 20 bodova (5 bodova za svaki kriterij) i ti će bodovi biti preneseni na tim, uz napomenu da svaki član tima ima pravo obavijestiti AmCham o članu tima koji nije učestvovao u izradi zajedničkog rada te tom članu tima neće biti dodijeljeni bodovi.
Kriteriji za evaluaciju timskog rada:

 • inovativnost i kreativnost u pristupu
 • kvalitet prezentacije i strukture analize i zaključaka
 • kvalitet analize i zaključaka
 • kvalitet ideje i njena primjena

 

Prisustvo: Prisutnost na jednom masterclassu nosi 3 boda, odnosno prisustvo na svih 10 masterclassova nosi 30 bodova. Da bi se smatralo da je učesnik ispunio ovaj kriterij, potrebno je da bude na više od 7 masterclassova (70%), čime bi zaslužio minimalno 21 bod. Prisustvo je karika koja u konačnici može prevagnuti u evaluaciji jer je jedan od pokazatelja da su polaznici angažovani i da su prisustvovali važnim masterclassovima, odnosno sudjelovali u diskusijama tokom njih.

 

Posebne pohvale nose ukupno 10 bodova, tj. po 1 bod na svakom masterclass-u. Svaki masterclass će obuhvatiti neki vid aktivnosti koji se ostavlja na izbor i slobodu kreatoru sesije, odnosno predavaču. Svaki predavač će po završetku sesije dati feedback i na osnovu aktivnosti dodijeliti posebne pohvale koje u završnoj evaluaciji mogu napraviti razliku. Svaki masterclass može donijeti dodatni 1 bod, odnosno maksimalno 10 bodova ukoliko bi polaznik dobio bod na svakom masterclassu.

 

Opis Sastav ocjene Maksimalni bodovi %

za prolaz

Bodovi
Individualni rad 2 rada x 10 bodova

1 rad x 20 bodova

40 70% 28
Timski rad 4 kriterija x 5 bodova 20 70% 14
Prisustvo 10 predavanja x 3 boda 30 70% 21
Posebne pohvale 10 predavanja x 1 bod 10 70% 7
UKUPNO 100   70