O Leader Roots

Američka trgovačka komora u BiH, kao okupljačka moć najistaknutijih kompanija u Bosni i Hercegovini, odlučila je kreirati platformu sa ciljem osnaživanja i razvoja pojedinaca, njihovih organizacija i cjelokupne zajednice. Kako? Kreirali smo višemjesečni program koji će članicama AmCham BiH pružiti šansu da svoje najbolje menadžere, istaknute pojedince sa izraženim osobinama etičnosti, proaktivne zaposlenike i talente, te one za koje smatraju da će biti budući lideri tih organizacija, obuče i dodatno motivišu kroz set modula, lekcija i zadataka.

Program je kreiran na način da pojedincima pruži maksimalnu vrijednost i priliku da čuju vrhunska predavanja od strane poslovnih lidera iz Bosne i Hercegovine, da rade na stvarnim i nešto drugačijim poslovnim izazovima i da u tom radu grade timski duh. Osnovni zadatak programa je da kroz sve aktivnosti mijenja način razmišljanja svakog pojedinca, tako da razmišlja kao leader a ne menadžer.

U konačnici, smatramo da ćemo, nakon nekoliko generacija, imati izuzetnu alumni mrežu pa čak i priliku da polaznici programa djeluju kao mentori budućim generacijama. Cilj je da jačanjem pojedinaca radimo na izgradnji bolje i prosperitetnije BiH, a zajedno to možemo učiniti! Vrhunski lideri se stvaraju kroz iskustvo i konstantnim ličnim usavršavanjem, a ovo je idealna prilika za sticanje novog znanja i vještina na putu do bolje verzije sebe.

Pošaljite svoja pitanja i mi ćemo vam odgovoriti u što kraćem periodu.