Raspored

Prvu generaciju polaznika očekuju izvrsna predavanja i radionice, njih ukupno deset tokom trajanja programa.

Maj 2022

Leadership Across Culture

Predavač/Speaker: James D. Stewart, Raiffeisen BANK

Radionica/Workshop: Edina Omeragić, Raiffeisen BANK

Juni 2022

Karijerna putanja – mentalna snaga i blagostanje

Predavač/Speaker: Vedran Crnogorac i Tarik Čatić, Novo Nordisk Pharm

Radionica/Workshop: Larisa Halilović

Septembar 2022

Inovativno liderstvo u doba promjena

Predavač: Admir Drinić, Telemach BH

Radionica/Workshop: Jasna Kovačević, EFSA UNSA

Oktobar 2022

Universally applicable IT Project Management tips & tricks

Predavač/Speaker: Naida Vejo Rizvanović, Tamara Turnadžić, Ena Durmišević & Eldar Meris Jordanović, Authority Partners

Novembar 2022

Digital Transformation

Predavač/Speaker: Dragan Ninić, Lanaco

Posjeta kompaniji/Company Visit

Decembar 2022

Customer Centricity – Usredotočenost na kupca

Predavač/Speaker: Dušan Mitrev, Coca-Cola HBC B-H

Posjeta kompaniji/Company Visit

Januar 2023

International Business Eco-System

Predavač/Speaker: Lejla Pljevljak-Rašidagić, ZIRA

Radionica/Workshop: Elma Pašić, ZIRA

Februar 2023

Learn. Grow. Lead.

Predavač/Speaker: Goran Cerovina, NELT

Radionica/Workshop: Alphabet Group

Mart 2023

Vođenje i upravljanje promjenama

Predavač/Speaker: Sabina Mujanović, Vienna osiguranje d.d.

Radionica/Workshop

April 2023

Razvoj novih proizvoda i upravljanje timovima za razvoj

Predavač/Speaker: Ethem Numić, AS Holding

Radionica/Workshop

Posjeta kompaniji/Company Visit