Opći uslovi

Šta je Leader Roots platforma?

Leader Roots platforma je razvijena od strane Američke trgovačke komore u BiH (u daljem tekstu: AmCham BiH) kao odgovor na vrlo složene izazove u poslovnoj zajednici i potreba da se napravi doprinos cijelom društvu tako što će mladi ljudi biti stavljeni u fokus kroz razne programe edukacije, sticanja iskustva, dijeljenja znanja i networking.

Šta je AmCham Leader Roots masterclass?

Leader Roots je jedinstven višemjesečni edukativni program razvijen od strane AmCham BiH i namijenjen primarno njenim članicama. Program je fokusiran na profesionalno usavršavanje mladih osoba zaposlenih u kompanijama članicama AmCham BiH (u daljem tekstu: polaznici) sa ciljem njihovog razvoja i sticanja leadership vještina i iskustva koje će im pomoći da ostvare svoj puni potencijal.

Kome je namijenjen AmCham Leader Roots?

Leader Roots program je namijenjen prvenstveno kompanijama članicama AmCham BiH, te eventualno drugim kompanijama koje pokažu interes, ukoliko je tako definisano. Dalje, program targetira mlade ljude, 23 – 36 godina starosti, zaposlene na mid-level management pozicijama koji su od strane svojih nadređenih prepoznati kao budući lideri. Polaznici treba da imaju izražene liderske sposobnosti, da budu proaktivni i imaju više sfera interesovanja, te da imaju izraženu želju za uspjehom i stvaranjem pozitivnog uticaja u zajednici.

Šta su benefiti AmCham Leader Roots?

AmCham BiH okuplja najbolje kompanije u Bosni i Hercegovini i posjeduje snažne resurse unutar njih. Jedan od najvećih benefita je upravo mogućnost da polaznici čuju iskustva iz prakse u kompanijama u Bosni i Hercegovini. Drugi benefit je ostvarivanje veza među polaznicima koji dolaze iz različitih kompanija i industrija, a kojima će upravo taj networking otvoriti mnoga vrata i stvoriti nove prilike za razvoj. Treći benefit, ali ne manje važan, predstavlja sam nastavni plan koji je osmišljen da zadovolji sve segmente razvoja liderskih vještina, kao i potrebu za praktičnim dijelom i primjerima iz realnog života. I na kraju, prilika za vraćanje dobra zajednici kroz program, te nakon programa, predstavlja iznimno značajan benefit za svakog polaznika i njegovu karijeru.

Koja je naša vizija?

AmCham BiH vizija ovog programa je:

 • Kreirati jaku alumni mrežu te nakon nekoliko godina programa okupiti više stotina polaznika koji su najjači poslovni lideri u zemlji
 • Razviti mentorship program koji ima veliki potencijal i pružit će dodatne benefite za sve polaznike
 • Napraviti pozitivnu promjenu u poslovnoj zajednici i cijeloj BiH
 • Ojačati AmCham BiH kroz bolju povezanost među članicama
 • Osigurati AmCHam BiH podršku u budućnosti kroz veći angažman polaznika programa.

Opis AmCham Leader Roots programa

Platforma ima tri razvojne komponente na kojima se grade sve dalje aktivnosti:

Masterclasses – lekcije koje za cilj imaju razviti vještine neophodne za svakog budućeg lidera u 21. stoljeću. Lekcije će se izvoditi prema unaprijed određenoj dinamici, a predavači će biti istaknuti pojedinci iz poslovnog svijeta, akademske zajednice i konsultanti. Predavanja su osmišljena na način da pruže realne primjere iz poslovnog života.

Investing in community – korak u kojem polaznici savladavaju vještine, navike i dobre prakse ulaganja u zajednicu, filantropije i vraćanja dobra zajednici. Ova razvojna komponenta će biti pokrivena kroz posljednji modul (edukativne sesije ili aktivnosti).

Case studies & Business Challenges – praktični zadaci i izazovi koji su usko povezani sa lekcijama koje polaznici prolaze. Nakon svakog modula, polaznici će dobiti posebno kreirane studije slučaja koji za cilj imaju da polaznici razvijaju kreativnost, strateško razmišljanje i donošenje odluka. Polaznici su podijeljeni u grupe i na taj način grade timski duh. Nakon četiri studije slučaja, polaznici će biti ocijenjeni i najbolji će se plasirati u finale. U finalu ih čeka poseban izazov iz realnog poslovnog okruženja u BiH ili regiji. Ocijenjivat će se kreativnost, prezentacija, primjena rješenja u praksi, sposobnost strateškog razmišljanja i donošenje odluka, te timski rad.

Prijava učesnika i proces odabira učesnika programa, broj učesnika programa

U prvoj godini program će okupiti između 50 I 70 učesnika koji će biti odabrani od strane svojih kompanija, odnosno menadžmenta kompanija u kojima su zaposleni. Prijava i registracija će se vršiti kroz oficijelnu stranicu programa (npr. www.leaderroots.amcham.ba/registracija) gdje će poslodavac za svakog uposlenog morati popuniti prijavni obrazac i dodati CV kandidata. Registracije će biti vremenski ograničene.

Trajanje AmCham Leader Roots programa i raspored aktivnosti

Program će trajati deset (10) mjeseci prema rasporedu objavljenom na oficijelnoj web stranici koji počinje da važi od trenutka kada je objavljen. U pripremnoj fazi mogu postojati različite varijante programa sve dok on ne bude potvrđen od strane svih interesnih strana. AmCham BiH zadržava pravo da promijeni sadržaj, tok i trajanje programa u skladu sa okolnostima, ali će o tome pravovremeno obavijestiti sve interesne strane programa.

Predavači i izvođači AmCham Leader Roots programa

Predavači i izvođači programa su istaknuti pojedinci, stručni i profesionalni lideri, menadžeri, voditelji timova ili konsultanti sa širokim iskustvom. AmCham BiH želi pružiti raznovrsnost i u pogledu predavača jer smatramo da jedino na taj način svim učesnicima možemo pružiti dovoljno kvalitetan program i odgovoriti na sva njihova pitanja i očekivanja. AmCham BiH če se kontiunuirano truditi da osigura najstručnije predavače iz svih oblasti.

Studijska posjeta kompanijama

Tokom trajanja programa, učesnici će imati priliku posjetiti nekoliko kompanija, uvidjeti sve izazove poslovanja kroz prolazak kroz različite sektore.

Studijska posjeta kompaniji može uključivati i predavanje na licu mjesta, obilazak više sektora ili postrojenja, razgovor sa zaposlenicima i mnogo više.

Uslovi učešća za AmCham BiH članice

Sve članice AmCham BiH imaju puno pravo biti dio programa i predložiti polaznike iz svojih kompanija shodno pravilima, kategoriji članstva, rasporedu i odluci o broju učesnika za tu generaciju polaznika koje odlučuje organizator, odnosno AmCham BiH. Sve članice AmCham BiH će biti na vrijeme upoznate sa programom i rokovima za prijavu/registraciju polaznika pisanim putem (putem e-maila), te kroz zvanične komunikacijske kanale AmCham BiH.

Za članice AmCham BiH važe posebni uslovi i cijene programa opisani u članu 14. Općih uslova.

Obaveze AmCham BiH članica prema AmCham Leader Roots programu

Sve članice AmCham BiH dužne su na vrijeme dostaviti prijave/registracije, pratiti komunikaciju putem e-maila i drugih komunikacijskih kanala AmCham BiH, shodno rokovima ispunjavati obaveze, odnosno pisanim putem obavijestiti Izvršnu kancelariju AmCham BiH o svom interesu za učešće u programu.

Sve članice AmCham BiH su obavezne davati ispravne podatke o potencijalnim polaznicima programa. Kompanije članice AmCham BiH su odgovorne za ispravnost podataka i odabir kandidata za učešće u programu.

Sve članice AmCham BiH čiji zaposlenici učestvuju u programu, dužne su omogućiti polaznicima prisustvo u smislu slobodnih sati i dana, u dogovoru sa polaznicima, a shodno rasporedu aktivnosti na Leader Roots programu. Kompanije koje šalju svoje kandidate, obavezne su omogućiti učešće u istom u potpunosti.

Sve članice AmCham BiH čiji zaposlenici učestvuju u programu, dužne su omogućiti feedback ukoliko je potrebno, te je poželjno da sa AmCham BiH održavaju redovan kontakt radi praćenja progresa polaznika.

Svi komentari koji za svrhu imaju razvoj, unapređenje i rast projekta su dobrodošli.

Obaveze AmCham BiH prema polaznicima AmCham Leader Roots programa

AmCham BiH je dužna svim polaznicima programa omogućiti pravovremene informacije o rasporedu, predavačima, dogđajima, studijskim posjetama, zadacima i drugim aktivnostima na programu, te garantovati za njihovu tačnost.

AmCham BiH je dužna sve polaznike na vrijeme obavijestiti o eventualnim izmjenama.

AmCham BiH je dužna osigurati sve potrebne mjere radi prevencije širenja virusa COVID 19 tokom izvođenja programa.

AmCham BiH je dužna biti na raspolaganju svim učesnicima, pravovremeno odgovarati na njihove upite i eventualne nejasnoće, te ih otklanjati u skladu sa najboljim praksama kako bi program zadržao kvalitet i vrijednost.

AmCham BiH je dužna osigurati ravnopravnost svih polaznika, atmosferu bez diskriminacije po bilo kom osnovu, zdravu atmosferu koja njeguje najbolje poslovne vrijednosti i prakse.

AmCham BiH je dužna pratiti progres, vršiti evaluaciju i monitoring aktivnosti, te reagovati ukoliko je potrebno kako bi program zadržao kvalitet i vrijednost.

Cijene i uslovi AmCham Leader Roots programa za članice

Cijene i uslovi AmCham Leader Roots programa za članice:

 • Sponzor programa – Ima tri zagarantovana mjesta, besplatno
 • Corporate kategorija – Ima jedno zagarantovano mjesto, plaća registracijski fee 300,00 KM po polazniku
 • Business kategorija – Nakon selekcijskog procesa i broja prijavljenih učesnika sa maksimalno jednim mjestom, plaća registracijski fee 300,00 KM po polazniku.

Cijene i uslovi AmCham Leader Roots programa za kompanije koje nisu članice

U prvoj godini polaznici programa su zaposlenici kompanija članica AmCham BiH ili perspektivni studenti visoko obrazovnih ustanova s kojima AmCham BiH ima potpisan memorandum o saradnji. U slučaju izuzetaka, AmCham BiH će postupiti po naknadno utvrđenom modelu.

Način plaćanja kotizacije za AmCham BiH članice

Plaćanje kotizacije se vrši po fakturi na žiro račun AmCham BiH, a koju ćemo izdati nakon zatvaranja prijava.

Partneri AmCham Leader Roots programa

Partneri AmCham Leader Roots programa (u daljem tekstu: partneri) su kompanije koje vjeruju u i rade na kreiranju bolje BiH, koji podstiču promjene i koje su istinski budući poslovni lideri.

Partneri su dužni obavezati se na određeni vremenski period, ukoliko drugačije nije dogovoreno pismenim putem.

Partneri programa će finansijski podržati program, ukoliko drugačije nije dogovoreno pismenim putem.

Partneri programa će potpisati ugovor o sponzorstvu kojim se definišu prava i obaveze.

Obaveze AmCham BiH prema partnerima AmCHam Leader Roots programa

AmCham BiH je dužna ispuniti obaveze definisane Ugovorom o sponzorstvu sa svim partnerima programa, ili ukoliko je drugačije definisano pismenim putem.

AmCham BiH je dužna na vrijeme iskomunicirati sve eventualne prilike i prepreke koje proizilaze iz tih obaveza.

Sistem evaluacije učesnika AmCham Leader Roots programa

Evaluacija učesnika se bazira na ocjenjivanju četiri segmenta:

Kriteriji za evaluaciju individualnog rada su: inovativnost i kreativnost u pristupu, kvalitet prezentacije, strukture analize i zaključaka, ideje i njena primjena. Maksimalan broj bodova iz individualnog rada je 40, odnosno po 10 maksimalnih bodova za dva rada I 20 za treći rad.

Timski rad može donijeti maksimalno 20 bodova i ti će bodovi biti preneseni na tim, uz napomenu da svaki član tima ima pravo obavijestiti AmCham o članu tima koji nije učestvovao u izradi zajedničkog rada te tom članu tima neće biti dodijeljeni bodovi.

Prisutnost na jednom masterclassu nosi 3 boda, odnosno prisustvo na svih 10 masterclassova nosi 30 bodova. Da bi se smatralo da je učesnik ispunio ovaj kriterij, potrebno je da bude na više od 7 masterclassova (70%), čime bi zaslužio minimalno 21 bod.

Posebne pohvale nose ukupno 10 bodova, tj. po 1 bod na svakom masterclass-u.

Komisija za ocijenjivanje AmCham Leader Roots programa

Ocjenjivački odbor napretka polaznika AmCham Leader Roots programa sastojat će se od članova sponzora I jednog AmCham BiH tima. Ovaj odbor će biti sačinjen od predavača masterclass-ova I trenera koji su podržali tematske cjeline predavanja.

Finalna ceremonija i izbor pobjednika AmCham Leader Roots programa

Posmatrajući ukupne bodove, najbolje ocijenjeni pojedinci su oni koji imaju preko 85 bodova. Oni će proći u finalnu debatu kada se bodovi poništavaju, ali se na osnovu aktivnosti prije daje polazna tačka:

 • 85 ekvivalent 5 početnih bodova
 • 85-90 ekvivalent 10 početnih bodova
 • 90-95 ekvivalent 15 početnih bodova
 • 95-100 ekvivalent 20 početnih bodova

Finalna debata/pitch nosi ukupno 50 bodova podijeljenih na 5 kriterija:

 • Prezentnost
 • Kreativnost i inovativnost
 • Kvalitet analize
 • Kvalitet argumentacije
 • Održivost ideje

 Aktivnosti i obaveze po okončanju AmCham Leader Roots programa (certifikat)

Polaznici koji završe program – i bili su prisutni na najmanje 70% aktivnosti – bit će nagrađeni AmCham BiH Leader Roots certifikatom. AmCham BiH može zatražiti pisane ili video izjave o iskustvu polaznika radi promovisanja programa ili drugih sličnih PR aktivnosti.

Polaznici koji završe program postaju Alumni članovi te će kao takvi redovno primati informacije koje se tiču aktivnosti koje okupljaju Alumni članove (npr. susret starih i novih polaznika, učešće u određenim inicijativama koje za cilj imaju rast i razvoj AmCham BiH, a time i unapređenje poslovne klime u cijeloj BiH, učešće u sesijama budućih generacija polaznika, razmjenu iskustva i drugo).

Odustajanje od programa

U slučaju da polaznik u bilo kom momentu odustane od programa iz opravdanih razloga, kompanija poslodavac ne snosi nikakve dodatne obaveze.

U slučaju da polaznik, tokom trajanja programa, promijeni radno mjesto, Sponzor je dužan o tome obavijestiti organizatora AmCham BiH, te će se svakom takvom slučaju pristupiti individualno, razmotriti razlozi i odlučiti o nastavku učešća u Programu. Ukoliko, iz opravdanih razloga, polaznik ne bude u mogućnosti prisustvovati nastavi, u tom slučaju je moguće da drugi zaposlenik nastavi pohađanje programa, samo akonije proteklo više od 30% ukupnog broja masterclass-ova.

Čuvanje i tajnost podataka o učesnicima AmCham Leader Roots programa

Nakon registracije polaznika, svi podaci o polaznicima će se čuvati u AmCham BiH bazi podataka. Podaci će biti korišteni u svrhe informisanja o kandidatima, kontaktiranja, informisanja, te se neće dijeliti sa trećim licima, osim u slučaju kada je neophodno podijeliti listu polaznika programa sa licima koja učestvuju u organizaciji pojedinačnih događaja.

AmCham BiH može koristiti podatke kao što su ime i prezime, kompanija i pozicija, u svrhu promovisanja kandidata i njihovih iskustava putem službenih komunikacijskih kanala AmCham BiH. Također, AmCham zadržava pravo da koristi fotografije napravljene tokom događaja i predavanja u svrhu promocije, komunikacije, PR aktivnosti i slično, u koje svrhe će učesnici i kompanije potpisati saglasnosti o davanju svojih ličnih podataka AmCham BiH kao obrađivaču.

AmCham BiH neće dijeliti lične podatke, CV-eve ili motivaciona pisma polaznika trećim licima, osim onim licima koja direktno učestvuju u procesima selekcije, evaluacije i monitoringa programa i aktivnosti, a sporazumom o saradnji su vezani za AmCham BiH.

Sponzor će uz prijavu/registraciju polaznika dostaviti potpisan formular saglasnosti istog za obradu njenih/njegovih ličnih podataka u vezi sa odredbama ovog člana.

Intelektualno vlasništvo

Leader Roots platforma i Program su u vlasništvu AmCham BiH, te su kao takvi, odnosno žigovi istih, zaštićeni pri Institutu za intelektualno vlasnišvo Bosne i Hercegovine. Svako neovlašteno korištenje logotipa ili naziva Programa se smatra kršenjem Zakona o žigu Bosne i Hercegovine, te će kao takvo biti predmetom sankcionisanja pred nadležnim organima.

Nadležnost suda

Ugovorne strane su saglasne da će sporne situacije u vezi sa ovim Ugovorom pokušati riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti vansudskog dogovora, Ugovorne strane su saglasne da nadležni sud za iste bude Općinski sud u Sarajevu ili drugi stvarno nadležni sud.

Stupanje na snagu općih uslova

Registracijom polaznika, potpisivanje Ugovora ili memoranduma o saradnji, podrazumijeva se da je interesna strana obavještena o Općim uslovima i da iste u potpunosti razumije i da se slaže s njima.

Obaveze AmCham BiH o informisanju interesnih strana o općim uslovima

AmCham BiH je dužna obavijestiti sve članice o općim uslovima na način da će u svim oblicima komunikacije na vidnom mjestu istaknuti link ili smjernice gdje se Opći uslovi mogu pronaći.

Kontakt podaci AmCham BiH

Za sva eventualna pitanja, prijedloge i sugestije možete kontaktirati AmCham BiH izvršnu kancelariju putem e-mail adrese amcham@amcham.ba ili na broj telefona +387 33 295 501/2.