Zašto biste trebali biti dio Leader Roots platforme?

Benefiti za svakog polaznika, mladog lidera između 24 i 36 godina starosti, koji je od strane svoje kompanije prepoznat kao budući lider, su raznoliki ali svakako jako vrijedni. Ovaj program za cilj ima razviti liderske vještine, kreativno razmišljanje, organizacijske vještine i postaviti osnov za budući rast.

AmCham BiH pokreće platformu za osnaživanje mladih lidera pod nazivom ...

Američka trgovačka komora u BiH, kao okupljačka moć najistaknutijih kompanija u Bosni i Hercegovini, odlučila je kreirati platformu sa ciljem osnaživanja i razvoja pojedinaca, njihovih organizacija i cjelokupne zajednice. K