AS Holding je sada dio Leader Roots programa

Posted by: Leader Roots 20/05/2022 No Comments

Grupi članica AmCham BiH, a ujedno i sponzora Leader Roots programa pridružuje se i AS Holding. Sa podrškom lidera čija su glavna obilježja kvalitet i tradicija, sigurni smo da će učesnici iskoristiti priliku i naučiti o važnosti bogatog kulturnog naslijeđa koji se uporedo treba razvijati sa inovacijom u proizvodima i vođenju kompanije.

Počeci AS Holdinga vežu se uz AS Jelah, koje je s poslovanjem započelo 1988. godine, kao samostalna trgovinska radnja, dok već 1995. godine, početni biznis prerasta u privatno preduzeće. Jačanjem brendova, razvojem novih poslova, proizvoda i usluga, AS Holding stremi da postane generator i pokretač razvoja domaće privrede i jedan od najvećih poslovnih sistema u regiji.

Masterclass u organizaciji AS Holdinga će biti kreiran sa ciljem da učesnicima pomogne u razvoju vještina neophodnih za efikasno upravljanje radnim zadacima i ljudima, za konstruktivno rješavanje konflikata unutar timova, i razvoju i testiranju novih proizvoda. Vjerujemo da ovu lepezu tema ne može niko bolje pokriti od društva koje pod svojim “krovom” ima preko 16 kompanija i visoko pozicioniranih brendova.

Željno iščekujemo nova predavanja Leader Roots programa!

Share: