Universally applicable IT project management tips&tricks

Inovativno liderstvo

Admir Drinić, generalni direktor Telemach BH, sa polaznicima će razgovarati o izazovima koje nosi inovativno liderstvo u doba promjena:

  • Kako inspirirati produktivnost i voditi zaposlenike u doba kontinuiranih promjena?
  • Koje su to promjene koje se dešavaju u vođenju i izgradnji zaposlenika u odnosu na prethodne periode?
  • Cjeloživotno učenje, spremnost na promjene, komunikacija, kreativnost, fokus na korisnike.

Informacije o masterclass-u

Predavač:
Admir Drinić, Telemach BH
Lokacija:
Hotel Ibis Sarajevo
Datum i vrijeme:
14. novembar, 2023.
Modul:
Izgradnja kompetencija za budućnost
Za koga:
Samo za polaznike Leader roots program

Admir Drinić

Admir Drinić diplomirao je Ekonomski fakultet univerziteta za poslovne studije u Banjoj Luci 2009. godine. Sedam godina obavljao je funkciju direktora tehnike agencije „Gama sigurnost Sarajevo“. Bio je direktor agencije za zaštitu „BIGA Sarajevo“ a od 2011. i član Uprave „Securitas BiH“. Telemach kompaniji se pridružio 2013. godine.

Share: