Universally applicable IT project management tips&tricks

Vizija i strategija bh. kompanije na globalnom tržištu

Informacije o modulu

Predavač:
ZIRA
Lokacija:
Fra Anđela Zvizdovića 1, UNITIC
Datum i vrijeme:
18. april, 2024.
Modul:
Leadership
Za koga:
Samo za polaznike Leader roots program

ZIRA je produktno orjentisana softverska kompanija, prisutna na tržištu već 28 godina, te je globalno prepoznata po svojim inovativnim BSS rješenjima. Kontinuiranim razvojem svog poslovnog portfolija i širenjem mreže klijenata, ZIRA je godinama prisutna na globalnom tržištu kao partner telekomima i drugim pružaocima usluga.

– Lejla Pljevljak-Rašidagić će tokom svog predavanja podijeliti svoja lična iskustva i izazove sa kojima se kompanija ZIRA susretala tokom dugogodišnjeg poslovanja na internacionalnom tržištu. Kroz osvrt na dugogodišnje iskustvo na globalnom tržištu, sa polaznicima će podijeliti:
• Osvrt na ZIRA-in put od startupa do svjetski prepoznatog brenda
• Vizija produktno orijentisane kompanije i kako parirati etabiliranim svjetskim konkurentima
• Postizanje strateških ciljeva i izlazak na međunarodno tržište
– U drugom dijelu predavanja, Alisa Zejnilović će predstaviti produktni marketing i ZIRA-in pristup izlasku na tržište. U okviru svog izlaganja, sa polaznicima će podijeliti:
• Kako ZIRA pristupa pozicioniranju na tržištu kroz izradu go-to-market strategije
• Pristup analizi konkurencije
• Rad sa eksternim saradnicima i interesnim skupinama
– Pored predavanja, održat će se radionica o procesnom komunikacijskom modelu, koju će održati konsultant Borko Kikić.

Share: